Obsługa biznesu

W LAYERSSHOW stworzone rozwiązania dopasowujemy do wymogów rynku. Nasze aplikacje integrujące niezależne systemy otwierają nowe możliwości, zwiększają rentowność przedsięwzięć, zapewniają szybki dostęp do baz danych i wymiany informacji między nimi. Automatyzacja i integracja sprawia, że prowadzenie firmy jest łatwiejsze, a reakcja na zmienne warunki rynkowe natychmiastowa. Systemy zarządzania LAYERSSHOW umożliwiają gromadzenie danych o działalności przedsiębiorstw oraz czynią ich analizę i interpretację przystępniejszą.

INTEGRACJE APLIKACJI I WEBAPLIKACJI
TO NASZA SPECJALNOŚĆ

Łączymy systemy w funkcjonalną spójną całość, tak by wydajność hybrydy była większa niż suma wydajności poszczególnych składowych. Szczycimy się w tym zakresie wieloma osiągnięciami. Nasze portfolio zawiera integracje systemów drukarek, wag etykietujących, czytników cen. Mamy również duże doświadczenie w integracji systemów sprzedaży typu ERP (SAP Business One) oraz integracji Prestashop z Subiekt GT, Prestashop z SAP oraz Prestashop z WF-MAG.

KOMFORT ZARZĄDZANIA
TO ATRYBUT DOCHODOWEGO BIZNESU

SAP Business One

To rozwiązanie dla średnich i dużych firm umożliwiające kompleksowe zarządzanie finansami, procesami sprzedaży i zakupów, a także relacjami z klientem. Zespół LAYERSSHOW obsługuje firmy dbając o stabilność oprogramowania SAP, rozwój wtyczek i dodatków oraz analizując i optymalizując bazy danych.

Analizy finansowe

Dla zwiększania rentowności i optymalizacji działania biznesu, na podstawie baz danych w dowolnym formacie LAYERSSHOW opracowuje analizy finansowe przedsiębiorstw. Wszystkie dane finansowe przekazane nam przez klienta są poufne i nie zostaną nigdy upublicznione, ani przekazane osobom trzecim.

Analizy dużych baz danych

Wnioski płynące z analizy dużych zbiorów danych (tzw. big data) są dla naszych klientów nieodzownym kryterium w podejmowaniu rentownych decyzji biznesowych. Obszerna baza danych to źródło wiedzy, które pomagamy odpowiednio wykorzystać.

ANALIZUJEMY BIG DATA.
EFEKTEM NASZEGO DORADZTWA JEST EKSPANSJA BIZNESU

Do korzystania z tych usług zachęcamy również nowe firmy. Otrzymane w wyniku analizy danych wnioski dostarczają bezcennych wytycznych dotyczących sposobu wejścia na rynek, przetrwania trudnego, początkowego okresu.